SDRUŽENÍ
DOPRAVNÍCH PSYCHOLOGŮ
A DOPRAVNÍCH SPECIALISTŮ

Jak se stát členem

Podle stanov sdružení může být členem sdružení každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním a činností sdružení.

O přijetí za člena sdružení rozhoduje představenstvo sdružení.

Členství ve sdružení  vzniká zápisem do seznamu členů sdružení a zaplacením členského příspěvku. Představenstvo projedná každou přihlášku zájemce  o členství ve sdružení  a o zápisu do seznamu členů sdružení rozhodne.

Chcete-li se stát členem, napište žádost o přijetí volnou formou.

V žádosti uveďte zejména:

  • své osobní  a kontaktní údaje
  • přehled svých pracovních zkušeností
  • důvody vašeho zájmu o členství ve sdružení

 

Vaši žádost zašlete na adresu:

Sdružení dopravních psychologů a dopravních specialistů, o.s.
Na Střelnici 48
779 00 Olomouc

Po projednání vaší žádosti představenstvem, vám zašleme vyrozumění o zápisu do seznamu členů, a to nejpozději do 60 dnů od doručení vaší žádosti.

 

AKTIVNÍ ČLENOVÉ JSOU VELMI VÍTÁNI !

Členský příspěvek ve výši 1000,- Kč/rok 2012
uhradí členové nejpozději do 30.4.2012,
nově přijatí členové kdykoli v průběhu roku 2012.

Členský příspěvek ve výši 1000,- Kč/rok 2013
uhradí členové nejpozději do 30.4.2013,
nově přijatí členové kdykoli v průběhu roku 2013.

Členský příspěvek posílejte na účet sdružení vedený u Komerční banky,
č.ú: 107-1480030237/0100
popis platby:  vaše jméno a příjmení_členský příspěvek_rok


Úvod  |  O nás  |  Jak se stát členem  |  Partneři  |  Kontakt  |  Pro členy