SDRUŽENÍ
DOPRAVNÍCH PSYCHOLOGŮ
A DOPRAVNÍCH SPECIALISTŮ

Kompendium praktické dopravní psychologie a psychodiagnostiky

Karel Havlík

KOMPENDIUM PRAKTICKÉ DOPRAVNÍ PSYCHOLOGIE A PSYCHODIAGNOSTIKY


Kompendium praktické dopravní psychologie a psychodiagnostikyvydává poprvé v ČR Centrum psychologie práce pro jihozápadní Čechy za významné finanční podpory Sdružení dopravních psychologů a dopravních specialistů o. s.

Publikace je určena především pro začínající dopravní psychology a studenty psychologie, posluchače i absolventy akreditačních dopravně psychologických kurzů celoživotního vzdělávání na vysokých školách.  Kniha předkládá obsáhlý soubor základních a nejnovějších informací o racionální dopravně psychologické praxi a psychodiagnostice, která hlouběji proniká do osobnosti dnešních řidičů a dokáže, v souladu s rozborem současné silniční dopravy, predikovat jejich dopravní chování.  

Výjimečná pozornost se v knize věnuje systému výběru řidičů pro různé druhy doprav na podkladě rozboru dopravního charakteru a z toho odvozeného dopravního chování. Autor ukazuje na zvláštnosti psychodiagnostiky při skupinovém a individuálním vyšetřování i na těsnou souvislost mezi nároky profese a osobností řidiče pro sestavení odpovídající testové baterie. Doménou je vylíčení psychodiagnostických rozdílů při vyšetřování řidičů podle profese, pohlaví a věku.  Analyzovány jsou také odlišnosti v psychodiagnostice řidičů a řidiček pro nenáročnou, náročnou a vysoce náročnou dopravu včetně hromadné dopravy osob, s popisem zásadních psychodiagnostických rozdílů v přístupu k řidičům novým bez praxe a stávajícím s praxí.  

  1. Pro začínající dopravní psychology je důležitá stať o dopravně psychologickém hodnocení problémových, zvláště vybodovaných řidičů a řidičů neproblémových, doplněná ukázkami odborných posudků, ve kterých není člověk redukován na čísla, grafy, standardy nebo na strohé „černobílé“ vyjádření – způsobilý – nezpůsobilý. V kontextu s tímto hodnocením jsou v knize vylíčeny způsoby hledání příčin selhávání řidičů, počínaje pozorováním, cílenými dotazy a nedokončenými větami ve specifických anamnestických dotaznících analyzující životní, řidičskou a profesionální historii, strukturovaným rozhovorem a seznamem osvědčených dopravně psychodiagnostických projektivních a psychometrických metod s vysokou účinností a vypovídající hodnotou.   

 

Z obsahu knihy o 45 kapitolách a 112 stránkách formátu A4 uvádíme:

Poznámky z historie dopravní psychologie, Orientační profesiogram řidičů různých doprav, Náčrt psychogramů profesionálních řidičů, Osobnost řidiče a její zvláštnosti, Dopravní charakter a dopravní chování řidiče, Vliv věku na činnost řidiče, Sociálně psychologicky podmíněné dopravní chování, Náčrt dopravně psychologických profilů řidičů, Odlišnosti v osobnostní struktuře řidičů a řidiček, Profil problémových a neproblémových řidičů, Psychická zátěž při řízení, Příčiny selhávání řidičů v dopravním provozu, K některým zvláštnostem řidičské agresivity, Dopravně psychologická analýza motocyklistů, Psychoterapie a poradenství pro řidiče po nehodě, Nároky na dopravně psychickou způsobilost, Dopravní medicína a zdravotní způsobilost řidičů, Systém výběru řidičů pro různé druhy doprav, Základy dopravně psychologické diagnostiky, Psychodiagnostické rozdíly u řidičů podle profese, pohlaví a věku, Psychodiagnostika problémových řidičů a řidičů třetího věku, Dopravně psychologická hodnocení řidičů, K problematice diagnostiky vybodovaných řidičů, Jednání psychologa při vyšetřování řidičů a etický kodex, Soudně znalecká činnost dopravního psychologa, Současný výcvik v autoškolách a školení řidičů, Psychodiagnostika učitelů a komisařů autoškol, Inženýrská psychologie v dopravě, Dopravní psychologie a telematika, Test znalostí z dopravní psychologie, Soupis zvláštních dopravně psychologických fenoménů a mýtů, Na co se často řidiči ptají dopravních psychologů? Doporučení k racionalizaci dopravní psychodiagnostiky vybodovaných řidičů, Ukázka dopravně psychologického poradenství, Vstupní dotazník a pravidla vyšetření, Analýza psychických a psychosomatických zátěží profesionálního řidiče, Racionální projektivní diagnostika agresivních řidičů testem ZRB, Rozbor speciálního anamnestického dotazníku pro vyšetřování řidičů…

 

Knihu recenzovali:

PhDr. Jiří Seidlic, dopravní psycholog se čtyřicetiletou praxí
Asociace dopravních psychologů
PhDr. et Mgr. Michal Walter, dopravní psycholog a vysokoškolský pedagog
Česká asociace psychologů práce a organizace

 

Knihu je možné objednat:   knihadp@seznam.cz


Úvod  |  O nás  |  Jak se stát členem  |  Partneři  |  Kontakt  |  Pro členy